قوماندان امنيه ولسوالي بركي برك ولايت لوگر به قتل رسيد

مقام هاي محلي ولايت لوگر از كشته شدن قوماندان امنيه ولسوالي بركي برك اين ولايت خبر مي دهند.

قوماندان امنيه ولسوالي بركي برك ولايت لوگر به قتل رسيد

دين محمد درويش سخنگوي والي لوگر به راديو آزادي گفت، كه حضرت محمد ديروز همراه با يك محافظ اش در حمله طالبان مسلح در بازار بركي راه جان كشته شد و يك محافظ ديگر او شديدآ زخمي گرديد.

آقاي درويش علاوه كرد كه در فير متقابل، دو تن از افراد طالبان مسلح نيز كشته شدند.

طالبان تا حال در اين مورد تبصره نكرده اند.