بازار آگاهی رایگان در افغانستان‎
اتاق تجارت افغانستان و هالند
موسسه كاريابي اكبر
اتحاديه شركت هاي ساختماني افغانستان
اتاق تجارت و صنايع افغانستان
تلفات نظاميان افغانستان در سال جاري ۲۰ درصد افزايش يافته است
تلفات نظاميان افغانستان در سال جاري ۲۰ درصد افزايش يافته است مقامات ناتو اعلام كردند كه ميزان تلفات نظاميان افغانستان در سال جاري ۲۰ درصد افزايش داشته است.
يك شنبه1395/06/07
كاهش اعتراض‌هاي جنبش روشنايي و برگزاري نشست انتقال برق كاسا ۱۰۰۰ در فرانسه
كاهش اعتراض‌هاي جنبش روشنايي و برگزاري نشست انتقال برق كاسا ۱۰۰۰ در فرانسه پاريس در حالي ميزبان نشست چهارجانبه افغانستان، پاكستان، تاجيكستان و قرقيزستان درباره پروژه انتقال برق «كاسا» ۱۰۰۰ است كه هنوز هم آتش اعتراضات جنبش روشنايي براي انتقال برق تركمنستان از ولايت باميان به طور كامل فروكش نكرده است.
يك شنبه1395/06/07
نگراني جامعه مدني از تنش هاي سياسي ميان رهبران حكومت وحدت ملي
نگراني جامعه مدني از تنش هاي سياسي ميان رهبران حكومت وحدت ملي گروه كاري مشترك جامعه مدني هشدار مي دهد كه اگر خسروان امور و متوليان قوم و زبان و مذهب با درايت و انسان نگري ملبس نشوند، نفرين ابدي تاريخ را به ميراث خواهند برد.
جمعه1395/06/05
هيچ مقام آمريكايي مايل نيست نظاميان كشورش افغانستان را ترك كنند
هيچ مقام آمريكايي مايل نيست نظاميان كشورش افغانستان را ترك كنند هيچ مقام آمريكايي مايل نيست نظاميان كشورش افغانستان را ترك كنند
سه شنبه1395/06/02
ارسال ايميل ثبت نظرات درگاه RSS مطالب بايگاني مطالب مقالات ديگر رويدادها جديدترين اخبار